Giải phương trình lượng giác là giải như thế nào z ạ ? Cho em xin phương pháp để giải .

Question

Giải phương trình lượng giác là giải như thế nào z ạ ? Cho em xin phương pháp để giải .

in progress 0
Edana Edana 1 year 2020-10-18T18:12:23+00:00 1 Answers 75 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T18:13:28+00:00

  Giải phương trình lượng giác đơn giản chỉ là đưa các phương trình lượng giác phức tạp trở thành cơ bản như: 

  `sin x = a` hoặc `sin (x + b) = a` hoặc `sin = sin`

  `cos x = a` hoặc `cos (x + b) = a` hoặc `cos = cos`

  `tan x = a` hoặc `tan (x + b) = a` hoặc `tan = tan`

  `cot x = a` hoặc `cot (x + b) = a` hoặc `cot = cot`

  với `a,b` là `const` 

  Đối với `sin` và `cos` thì `a ∈ [-1; 1]`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )