Giải phương trình lượng giác: 2cos (x/2) + căn 3 = 0 ?

Question

Giải phương trình lượng giác: 2cos (x/2) + căn 3 = 0 ?

in progress 0
Sapo 2 years 2020-10-18T12:03:32+00:00 2 Answers 1206 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T12:04:58+00:00

  Đáp án:

  $x = \pm \dfrac{5\pi}{3} + k4\pi \quad (k \in \Bbb Z)$

  Giải thích các bước giải:

  $2\cos\dfrac{x}{2} + \sqrt3 = 0$

  $\Leftrightarrow \cos\dfrac{x}{2} = – \dfrac{\sqrt3}{2}$

  $\Leftrightarrow \dfrac{x}{2} = \pm \dfrac{5\pi}{6} +k2\pi$

  $\Leftrightarrow x = \pm \dfrac{5\pi}{3} + k4\pi \quad (k \in \Bbb Z)$

  Vậy phương trình có 2 họ nghiệm là $x = \pm \dfrac{5\pi}{3} + k4\pi \quad (k \in \Bbb Z)$

  0
  2020-10-18T12:05:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `2cos (x/2)+\sqrt{3}=0`

  `⇔ cos (x/2)=cos \frac{5\pi}{6}`

  `⇔ x/2=±\frac{5\pi}{6}+k2\pi\ (k \in \mathbb{Z})`

  `⇔ x=±\frac{5\pi}{3}+k4\pi\ (k \in \mathbb{Z})`

  Vậy …..

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )