Giải phương trình: 2(x$\sqrt[]{y-4}$ + y$\sqrt[]{x-4}$ ) = xy

Question

Giải phương trình:
2(x$\sqrt[]{y-4}$ + y$\sqrt[]{x-4}$ ) = xy

0
Khánh Gia 1 year 2020-11-11T13:08:41+00:00 0 Answers 22 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )