Giải phương trình (x^2-5x+1)^2-2x^2+10x=1

Question

Giải phương trình (x^2-5x+1)^2-2x^2+10x=1

giai-phuong-trinh-2-5-1-2-2-2-10-1

in progress 0
Gerda 1 year 2020-11-28T06:24:34+00:00 1 Answers 267 views 1

Answers ( )

  0
  2020-11-28T06:26:28+00:00

  Đáp án:x=0 hoặc 5

   

  Giải thích các bước giải:

   (x^2-5x+1)^2- 2x^2+10x=1
  <=> (x^2-5x+1)^2=1-10x+2x^2
  <=> (x^2-5x+1)^2= 2(x^2-5x+1)-2+1 (cái này là mình +2 rồi -2 để tạo hằng đẳng thức)
  <=> (x^2-5x+1)^2- 2(x^2-5x+1) +1 =0 (mình chuyển vế sang trái)(1)
  Đặt x^2-5x+1= a
  Thay vào (1) ta có :a^2-2a+1 =0 <=> a=1 => x^2-5x+1=1 <=> x^2-5x=0

  <=> x(x-5)=0 <=>  x=0 hoặc x=5

  Vậy phương trình có tập nghiệm S= {0;5}

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )