Giải phương trình 1,2x +3/2x – 3 – 3/4x – 6=2/5 2,x+1/x – 2 – 5/x+2=12/ x^2 +1 3,1/x – 1 – 7/x – 2=1/ (x – 1)(2 – x) 4,3/

Question

Giải phương trình
1,2x +3/2x – 3 – 3/4x – 6=2/5
2,x+1/x – 2 – 5/x+2=12/ x^2 +1
3,1/x – 1 – 7/x – 2=1/ (x – 1)(2 – x)
4,3/x +2 + 9/ (x +2)(x – 1)=1/x – 1
5,2/x^2 +2x +1 – 5/x^2 – 2x +1=3/1 – x^2
6,x+2/x+3 – x+1/x – 1=4/ (x+3)(x – 1)
7,,x +1/x -1 – 4/x + 1=3 – x^2 / 1 – x^2
8,x – 1/x +3 – x/x- 3=7x – 3/9 – x^2
9,1/x – 1 + 2x^2 – 5/x^3 – 1=4/x^2 + x +1
10,x +4/2x^2 – 5x +2 + x +1/2x^2 – 7x +3 =2x+5/2x^2 – 7x +3
11,x +1/x – 1 – x – 1/ x+1 =3x . (1 – x – 1/x + 1)
12,2x/x – 1 + 4/x^2 + 2x – 3=2x – 5/x+3
13,1/x – 1 – 7/x+2=3/x^2 +x – 2
14,x +3/x – 4 + x – 1/x – 2=2/6x – 8- x^2
15/1/x +1` + 2/x^3 – x^2 – x+1=3/1 – x^2
16,3x – 1/x -1 – 2x +5 /x+3=1 – 4/x^2 +2x – 3
17,x^2 + 2x +1/x^2 + 2x +2 + x^2 +2x + 2/x^2 +2x + 3=7/6
18,1/4x^2 – 12x +9 – 3/9 – 4x^2=4/4x^2 +12x +9

in progress 0
Neala 2 years 2020-12-09T00:32:51+00:00 2 Answers 164 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-09T00:34:45+00:00

  Đáp án:

   11-15

  Giải thích các bước giải:

   

  giai-phuong-trinh-1-2-3-2-3-3-4-6-2-5-2-1-2-5-2-12-2-1-3-1-1-7-2-1-1-2-4-3

  0
  2020-12-09T00:34:56+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 2x 3 x 4 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )