Giải nhanh giúp em với ạ

Question

Giải nhanh giúp em với ạ
giai-nhanh-giup-em-voi-a

in progress 0
Cherry 8 tháng 2020-11-01T08:59:39+00:00 1 Answers 62 views 0

Answers ( )

  1. $\begin{array}{l}d)\,\,8\sqrt{x^{10}}\\ = 8\sqrt{(x^5)^2}\\ = 8|x^5|\\ = -8x^5 \qquad (x <0)\\ e)\,\,x – 4 + \sqrt{x^2 – 8x + 16}\\ = x – 4 + \sqrt{(x-4)^2}\\ = x – 4 + |x – 4|\\ = x – 4 + 4 – x \quad (x < 4)\\ = 0\\ f)\,\, \dfrac{1}{(a-b)^2}.\sqrt{a^4(a-b)^2}\\ = \dfrac{1}{(a-b)^2}.a^2.|a-b|\\ = \dfrac{1}{(a-b)^2}.a^2.(a-b)\qquad (a > 0)\\ = \dfrac{a^2}{a-b}\end{array}$

     

Leave an answer