giải nghĩa cum từ “chúa vùng non cao và chúa vùng nc thẳm “

Question

giải nghĩa cum từ “chúa vùng non cao và chúa vùng nc thẳm “

in progress 0
Hưng Khoa 4 days 2021-07-19T06:33:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T06:34:40+00:00

  + Chúa vùng non cao : là người ngự trị ở trên núi cao , vùng trên cạn. Sở hữu hầu như toàn bộ trên phần đất cạn.
  +Chúa vùng nước thẳm là người ở miền biẻn , là người khi hô gì , gọi gì cũng về . Thống trị toàn bộ ở dưới biển

  0
  2021-07-19T06:35:22+00:00

  nghĩa cụm từ “chúa vùng non cao và chúa vùng nc thẳm ” là :

  – chúa vùng non cao là người ngự trị trên đất liền,nắm giữ các sức mạnh của các vật sống trên cạn.

  chúa vùng nước thắm là người ngự trị dưới nước,nắm giữ các sức mạnh của các vật sống dưới nước.

  # CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )