giải hộ mk ý g ,ý h với mk cần gấp

Question

giải hộ mk ý g ,ý h với
mk cần gấp
giai-ho-mk-y-g-y-h-voi-mk-can-gap

in progress 0
Thu Nguyệt 1 year 2020-12-08T21:30:05+00:00 3 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-08T21:31:59+00:00

  g, 

  – Nhị hợp (đime hoá): 

  $2C_2H_2 \buildrel{{t^o, xt}}\over\longrightarrow CH\equiv C-CH=CH_2$ 

  – Tam hợp (trime hoá):

  $3C_2H_2 \buildrel{{C; 600^oC}}\over\longrightarrow C_6H_6$ 

  h, 

  $C_2H_2+ H_2O \buildrel{{Hg^{2+}, t^o}}\over\to CH_3CHO$

  0
  2020-12-08T21:32:02+00:00

  g/

  +) Nhị hợp axetilen:

  $2CH \equiv CH \xrightarrow{t^o,xt,ap} CH_2=CH-C\equiv CH$

  +) Tam hợp axetilen:

  $3CH \equiv CH \xrightarrow{t^o,xt,ap} C_6H_6 \ \text{(benzen)}$

  h/

  $CH \equiv CH + H_2O \xrightarrow{Hg^{2+}} CH_3CH=O$

  Câu 3: Trích mỗi chất một ít làm thuốc thử

  a/ Metan (CH4), Etilen (C2H4), Axetilen (C2H2).

  Dẫn lần lượt các khí trên qua dung dịch AgNO3/NH3

  – Khí tạo được kết tủa vàng là C2H2.

  PTHH: $C_2H_2 + 2AgNO_3 + 2NH_3 \to CAg \equiv CAg \downarrow + 2NH_4NO_3$

  Dẫn lần lượt khí còn lại qua dung dịch Br2

  – Khí làm mất màu dung dịch Br2 là C2H4

  PTHH: $C_2H_4 + Br_2 \to C_2H_4Br$

  – Còn lại là CH4

  b/ Etan (C2H6), Propilen (C3H6), axetilen (C2H2), cacbon đioxit (CO2), nitơ (N2).

  Dẫn lần lượt các khí trên qua dung dịch AgNO3/NH3

  – Khí tạo được kết tủa vàng là C2H2.

  PTHH: $C_2H_2 + 2AgNO_3 + 2NH_3 \to CAg \equiv CAg \downarrow + 2NH_4NO_3$

  Các khí còn lại cho qua dung dịch Br2

  – Khí làm mất màu dung dịch Br2 là C3H6

  PTHH: $C_3H_6 + Br_2 \to C_3H_6Br$

  Tiếp tục cho qua vào bình chứa nước vôi trong Ca(OH)2

  – Khí làm vẩn đục là CO2: $CO_2 + Ca(OH)_2 \to CaCO_3 \downarrow + H_2O$

  Còn lại hai khí là C2H6 và N2. Cho vào mỗi bình lượng khí Cl2, rồi mang ra ngoài chiếu sáng.

  – Ống nào nhạt màu vàng của Cl2 là C2H6

  PTHH: $C_2H_6 + Cl_2 \xrightarrow{a/s} C_2H_5Cl$

  Còn lại là N2

  0
  2020-12-08T21:32:14+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo axetilen là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )