Giải hộ mk vs mk đang cần gấp

Question

Giải hộ mk vs mk đang cần gấp
giai-ho-mk-vs-mk-dang-can-gap

in progress 0
Doris 9 months 2020-11-04T02:58:32+00:00 1 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T02:59:57+00:00

  Đáp án:

   a. \(4{x^2} – 9{y^2}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a.\left( {2x – 3y} \right)\left( {2x + 3y} \right)\\
   = {\left( {2x} \right)^2} – {\left( {3y} \right)^2}\\
   = 4{x^2} – 9{y^2}\\
  b.\left( {1 + 5x} \right)\left( {5x – 1} \right)\\
   = {\left( {5x} \right)^2} – {1^2} = 25{x^2} – 1\\
  c.\left( {2a + 3b} \right)\left( {2x – 3b} \right)\\
   = {\left( {2a} \right)^2} – {\left( {3b} \right)^2}\\
   = 4{a^2} – 9{b^2}\\
  d.\left( {x + y – 1} \right)\left( {x – y – 1} \right)\\
   = {\left( {x – 1} \right)^2} – {y^2}\\
   = {x^2} – 2x + 1 – {y^2}\\
  e.\left( {x + 1} \right)\left( {x + 2} \right)\left( {x + 3} \right)\\
   = \left( {{x^2} + 3x + 2} \right)\left( {x + 3} \right)\\
   = {x^3} + 3{x^2} + 3{x^2} + 9x + 2x + 6\\
   = {x^3} + 6{x^2} + 11x + 6
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )