Giải hộ mink câu3 vs ạ đang cần gấp

Question

Giải hộ mink câu3 vs ạ đang cần gấp
giai-ho-mink-cau3-vs-a-dang-can-gap

in progress 0
Thiên Di 9 months 2021-04-25T01:50:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T01:52:17+00:00

  `2h` canô đầu đi được số `km ` là :

  `2×20=40km`

  thời gian để đi quãng đường `AB` là :

  `40:(24-20)=10h`

  quãng đường `AB` là:

  `24×10=240km` 

  đáp số` :240km`

  0
  2021-04-25T01:52:18+00:00

  Đáp án:

  Gọi quãng đường AB là x(km, x>0)

  Thời gian đi từ A-B của ca nô thứ nhất là: $\frac{x}{20}$ (h)

  Thời gian đi từ A-B của ca nô thứ 2 là: $\frac{x}{24}$ (h)

  Vì ca nô thứ hai xuất phát sau ca nô thứ nhất 2h và hai ca nô đến B cùng lúc nên ta có phương trình:

       $\frac{x}{20}$ = $\frac{x}{24}$ +2

      ⇔$\frac{6x}{120}$  = $\frac{5x}{120}$ +$\frac{240}{120}$

      ⇒ 6x =5x+240

      ⇔ 6x-5x =240

      ⇔ x=240 (thỏa mãn điều kiện)

  Vậy quãng đường AB là 240 km

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )