Giải hộ. Mình với mình đang cần

Question

Giải hộ. Mình với mình đang cần
giai-ho-minh-voi-minh-dang-can

in progress 0
Farah 9 months 2021-04-24T18:23:52+00:00 3 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-24T18:25:45+00:00

  Đáp án:

   

  giai-ho-minh-voi-minh-dang-can

  0
  2021-04-24T18:25:50+00:00

  a) `sin^2 a+cos^2=1`

  $\Rightarrow 0,8^2+\cos^2a=1$

  $\Rightarrow \cos^2 a=\dfrac{9}{25}$

  `⇒ cos a=\pm\frac{3}{5}`

  `tan a=\frac{sin a}{cos a}=\pm\frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}}=\pm\frac{4}{3}`

  `cot a=\frac{cos a}{sin a}=\pm\frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}}=\pm\frac{3}{4}`

  b) `sin^2 a+cos^2=1`

  `⇒ sin^2 a=1-\frac{9}{25}`

  $\Rightarrow\sin a=\pm\frac{4}{5}$

  `tan a=\frac{sin a}{cos a}=\pm\frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}}=\pm\frac{4}{3}`

  `cot a=\frac{cos a}{sin a}=\pm\frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}}=\pm\frac{3}{4}`

  c) `tan a. cot a=1`

  `⇒ cot a =\frac{1}{3}`

  `1+tan^2 a=\frac{1}{cos^2 a}`

  `⇔ 1+9=\frac{1}{cos^2 a}`

  $\Rightarrow\cos^2a=\dfrac1{10}$

  `⇒ cos a=\pm\sqrt{10}/10`

  `sin^2 a+ cos^2 a =1`

  $\Rightarrow \sin^2a+\dfrac1{10}=1$

  $\Rightarrow\sin^2a=\dfrac{9}{10}$

  `⇒ sin a=\pm\frac{3\sqrt{10}}{10}`

  d) `tan a. cot a=1`

  `⇒ tan a =\frac{1}{2}`

  `1+tan^2 a=\frac{1}{cos^2 a}`

  `⇔ 1+\frac{1}{4}=\frac{1}{cos^2 a}`

  $\Rightarrow\cos^2a=\dfrac45$

  `⇒ cos a=\pm(2\sqrt{5})/5`

  `sin^2 a+ cos^2 a =1`

  $\Rightarrow\sin^2x+\dfrac45=1$

  $\Rightarrow\sin^2x=\dfrac15$

  `⇒ sin a=\pm\frac{\sqrt{5}}{5}`

  0
  2021-04-24T18:26:01+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tỉ số lượng giác các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )