Giải hộ mình với các bạn

Question

Giải hộ mình với các bạn
giai-ho-minh-voi-cac-ban

in progress 0
Latifah 9 months 2021-05-07T06:38:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T06:39:44+00:00

  Đáp án: $C$

   

   

  giai-ho-minh-voi-cac-ban

  0
  2021-05-07T06:40:24+00:00

  Đáp án:

  \(C.\ -12\) 

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \quad \lim\limits_{x\to -\infty}\left(\sqrt{x^2 + ax + 2017} + x\right) = 6\\
  \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{\left(\sqrt{x^2 + ax + 2017} + x\right)\left(\sqrt{x^2 + ax + 2017} + x\right)}{\sqrt{x^2 + ax + 2017} – x}=6\\
  \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{ax + 2017}{\sqrt{x^2 + ax + 2017} – x}=6\\
  \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to -\infty}\dfrac{a + \dfrac{2017}{x}}{-\sqrt{1 + \dfrac{a}{x} + \dfrac{2017}{x^2}} – 1}=6\\
  \Leftrightarrow \dfrac{a+0}{-\sqrt{1 +0+0}-1} =6\\
  \Leftrightarrow \dfrac{a}{-2} = 6\\
  \Leftrightarrow a = -12
  \end{array}\) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )