Giải hộ mình với ạ! Cảm ơn

Question

Giải hộ mình với ạ! Cảm ơn
giai-ho-minh-voi-a-cam-on

in progress 0
Hưng Khoa 2 tháng 2021-05-05T14:16:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

  `P=1/{\sqrt{a}-1}`

  Giải thích các bước giải:

  `P=(1/{\sqrt{a}-1}+2/{a-\sqrt{a}}). {\sqrt{a}}/{\sqrt{a}+2}` $(a>0;a\ne 1)$

  `P=[{\sqrt{a}}/{\sqrt{a}.(\sqrt{a}-1)}+2/{\sqrt{a}.(\sqrt{a}-1)}]. {\sqrt{a}}/{\sqrt{a}+2}`

  `P={\sqrt{a}+2}/{\sqrt{a}.(\sqrt{a}-1)} . {\sqrt{a}}/{\sqrt{a}+2}`

  `P=1/{\sqrt{a}-1}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )