Giải hộ mình bài toán này nhé: Một trang tại có 9456 con gà và vịt. Số gà nhiều hơn số vịt là 368 con. Tính số gà và vịt.

Question

Giải hộ mình bài toán này nhé:
Một trang tại có 9456 con gà và vịt. Số gà nhiều hơn số vịt là 368 con. Tính số gà và vịt.
Cảm ơn ạ!

in progress 0
Nem 9 months 2021-04-23T09:48:29+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T09:49:29+00:00

  Đáp án:gà:4912 con

   vịt:4544 con

  Giải thích các bước giải:

   Số gà ở trang trại đó là:

  (9456+368):2=4912(con)

  Số vịt ở trang trại đó là:

  9456-4912=4544(con)

  0
  2021-04-23T09:50:01+00:00

  số gà là : (9456+368):2=4912 (con)

  số vịt là : (9456-368):2=4544 (con) 

  vậy số gà là:4912 con

  số vịt là :4544 con

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )