giải hộ mình bài 3 mình cho5 sao

Question

giải hộ mình bài 3 mình cho5 sao
giai-ho-minh-bai-3-minh-cho5-sao

in progress 0
Euphemia 2 years 2020-10-31T00:25:27+00:00 2 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T00:27:01+00:00

                                    bài giải

    thùng thứ hai sau khi đổ thêm vào 15 kg gạo nặng số kg là :

                   (120 – 30 ) : 2 = 45 ( kg)

      thùng thứ hai lúc đầu là :

                 45- 15= 30 (kg)

         thùng thứ nhất lúc đầu có số kg là

                30+ 30= 60 ( kg)

                            đáp số: thùng thứ nhất: 60 kg

                                        thùng thứ 2      : 30 kg

    chúc bn học tốt

  xin câu tlhn, 5 sao và cảm ơn

  0
  2020-10-31T00:27:12+00:00

  Đáp án:

  Thùng 1: 60kg

               Thùng 2: 30kg

   

  Giải thích các bước giải:

  Số gạo thùng 1 đựng được sau khi đổ thêm 15kg gạo là:

  (120+30)÷2 = 75(kg)

  Số gạo thùng 2 đựng dc sau khi thêm 15 kg gạo là:

  120 – 75 = 45 (kg)

  Số gạo thùng 1 đựng được ban đầu là:

  75 – 15 = 60 (kg)

  Số gạo thùng 2 đựng được ban đầu là:

  45 – 15 = 30 (kg)

  Đáp số: Thùng 1: 60kg

               Thùng 2: 30kg

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )