Giải hộ mình bài 1 với mình cảm ơn

Question

Giải hộ mình bài 1 với mình cảm ơn
giai-ho-minh-bai-1-voi-minh-cam-on

0
King 2 years 2020-11-13T01:18:28+00:00 0 Answers 35 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )