Giải hộ mình bài 1 đến 7 ạ

Question

Giải hộ mình bài 1 đến 7 ạ
giai-ho-minh-bai-1-den-7-a

in progress 0
Nho 2 years 2020-11-28T23:20:19+00:00 1 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T23:21:28+00:00

  Đáp án:

  b1

  3*1/7=3/7

  b2

  a)x-2/3=4/5+1/3

  x-2/3=12/15+5/15

   x-2/3=17/15

           x=17/15+2/3

           x=17/15+10/15

           x=9/5

  b)x+1/8=1/2*1/3

    x+1/8=1/6

           x=1/6-1/8

           x=8/48-6/48

           x=1/24

  c)x:2/7=2/3*3/4

     x:2/7=1/2

           x=1/2*2/7

            x=1/14

  d)x*1/7=3/4:9/8

     x*1/7=3/4*8/9

     x*1/7=2/3

           x=2/3:1/7

           x=2/3*7

           x=14/3

  bài 3

  a)=5/2

  b)=55/8

  c)=59/8

  d)=90/7

  e)165/13

  f)=24155/12

   

  giai-ho-minh-bai-1-den-7-a

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )