Giải hộ mình bài 1 a,b vs ạ thanks

Question

Giải hộ mình bài 1 a,b vs ạ thanks
giai-ho-minh-bai-1-a-b-vs-a-thanks

in progress 0
Adela 9 months 2021-04-25T06:51:43+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

    0
    2021-04-25T06:53:20+00:00

    .
    giai-ho-minh-bai-1-a-b-vs-a-thanks

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )