giải hộ mik bài 5 hoặc 6 nha, mik cảm ơn nhiều

Question

giải hộ mik bài 5 hoặc 6 nha, mik cảm ơn nhiều
giai-ho-mik-bai-5-hoac-6-nha-mik-cam-on-nhieu

in progress 0
Gia Bảo 6 months 2021-03-26T08:18:55+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-26T08:20:54+00:00

  5.

   theo đề bài ta có : 

       a/b = c/d

  ⇒ad = bc 

  a)

    a-b/b = c-d/d

  ⇒ba – b²/b = bc-bd/d

  ⇒b(a-b)/b = bc-bd/d

  ⇒a-b = ad – bd/d

  ⇒a-b = d(a-b)/d

  ⇒VT = VP 

  b)

    (2a+3b)/(2a-3b) =( 2c+3d)/(2c-3d)

  ⇒(2a+3b)(2c-3d) = (2c+3d)(2a-3b)

  ⇒4ac-6ad+6bc-9bd = 4ac-6bc+6ad-9bd

  ⇒4ac-6bc+6ad-9bd = 4ac-6bc+6ad-9bd

  ⇒VT=VP

  c)

     ac/bd = (a² – c² )/ (b² – d²)

  ⇒ac(b² – d²) = bd(a² – c²)

  ⇒acb² – acd² = a²bd – c²bd

  ⇒abbc – addc = abad – bcbd

  ⇒abbc – bcdc = abbc – bcdc

  ⇒VT = VP

  6.

   theo đề bài ta có :

     b²= ac ⇒a/b = b/c 

   

     c²=bd⇒b/c=c/d 

  ⇒a/b=b/c=c/d = (a+b-c)/(b+c-d)

  ⇒a³/b³=b³/c³=c³/d³ = (a+b-c/b+c-d)³=(a³+b³-c³)/(b³+c³-d³)

      ⇒(a³+b³-c³)/(b³+c³-d³)=(a+b-c/b+c-d)³

  ⇒(a³+b³-c³)/(b³+c³-d³)=(a+b-c)³/(b+c-d)³ (đpcm)

  0
  2021-03-26T08:21:02+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo oa zalo me các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )