Giải hộ em với các anh chị ak

Question

Giải hộ em với các anh chị ak
giai-ho-em-voi-cac-anh-chi-ak

in progress 0
Thành Công 2 years 2021-05-07T20:08:06+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T20:09:39+00:00

  Đáp án:

   `36` tạ

  Giải thích các bước giải:

  Hai ngày cửa hàng đó bán được số phần là:

  `1/3+1/4=7/12` số gạo

  Hai ngày cửa hàng đó còn được số phần là:

  `1-7/12=5/12` số gạo

  Ban đầu cửa hàng có:

  `15:5/12=36` tạ

  Đáp số: `36` tạ.

  0
  2021-05-07T20:09:54+00:00

  Bài 8 :                      Bài Giải

  Hai ngày cửa hàng bán đc số phần : 

  `1/3` + `1/4` = `7/12` ( số gạo )

  Hai ngày cửa hàng còn lại số phần :

  1 – `7/12` = `5/12` ( số gạo )

   Số gạo lúc đầu cửa hàng là 

  15 ÷ `5/12` = 36 ( tạ )

  Đ/s : 36 tạ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )