Giải hộ em cần gấp ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Question

Giải hộ em cần gấp ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
giai-ho-em-can-gap-a

in progress 0
Delwyn 9 months 2020-11-02T01:03:40+00:00 2 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T01:05:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   X-38:19=19

  X-2=19

  X=19+2

  X=21

  (X-38):19=19

  X-38=19×19

  X-38=361

  X=361+38

  X=399

   315+2.(146-x)=401

  2.(146-x)=401-315

  2.(146-x)=86

  146-X=86:2

  146-x=43

  x=103

  3.(2x-1):6=9

  3.(2x-1)=9.6

  3.(2x-1)=54

  2x-1=54:3

  2x-1=18

  2x=18:2

  x=9

  0
  2020-11-02T01:05:20+00:00

  $\text{Cho anh hay nhất vói em!}$

  `a.`

  `x-38:19=19`

  `x-2=19`

  `x=19+2=21`

  `b.`

  `(x-38):19=19`

  `x-38=19.19`

  `x-38=361`

  `x=361+38=399`

  `c.`

  `315+2.(146-x)=401`

  `2.(146-x)=401-315=86`

  `146-x=86:2=43`

  `x=103`

  `d.`

  `3.(2x-1):6=9`

  `3.(2x-1)=9.6=54`

  `2x-1=54:3=18`

  `2x=18+1=19`

  `x=19:2=9,5`

   

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )