giải hộ ạ………………………… |x| + 11 = 3

Question

giải hộ ạ…………………………
|x| + 11 = 3

in progress 0
King 1 year 2020-10-31T17:26:22+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T17:28:00+00:00

  Đáp án: x ∈ ∅

   

  Giải thích các bước giải:

  | x | + 11 = 3

  → | x | = -8

  Vì | x | ≥ 0

  Mà | x | = -8 ( Vô lí )

  → x ∈ ∅

  0
  2020-10-31T17:28:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  |x| + 11 = 3

            |x| =3-11

            |x| = -8

            |x | = -8 ( ko hợp lệ )

            =>x ∈ ∅

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )