Giải hệ phương trình x(x+y-1)=3 và (x+y ² -5/x ² +1=0

Question

Giải hệ phương trình x(x+y-1)=3 và (x+y ² -5/x ² +1=0

0
Nem 1 year 2020-11-27T04:52:07+00:00 0 Answers 30 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )