Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 3x+2y=6 X-y=2

Question

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
3x+2y=6
X-y=2

in progress 0
Vodka 9 months 2021-04-15T00:48:18+00:00 3 Answers 29 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T00:50:13+00:00

  $\left \{ {{3x+2y=6} \atop {x-y=2}} \right.$

  <=> $\left \{ {{3x+2.(x-2)=6} \atop {y=x-2}} \right.$ 

  <=> $\left \{ {{3x+2x-4=6} \atop {y=x-2}} \right.$

  <=> $\left \{ {{5x=10} \atop {y=x-2}} \right.$

  <=> $\left \{ {{x=2} \atop {y=2-2}} \right.$

  <=> $\left \{ {{x=2} \atop {y=0}} \right.$

  Vậy hpt có nghiệm (x;y) = (2; 0)

   

  0
  2021-04-15T00:50:13+00:00

  Lời giải:

  $\left \{ {{3x+2y=6} \atop {x-y=2}} \right.$ 
  $⇔\left \{ {{3x+2y=6} \atop {x=2+y}} \right.$ 
  $⇔\left \{ {{3.(2+y)+2y=6} \atop {x=2+y}} \right.$ 
  $⇔\left \{ {{6+3y+2y=6} \atop {x=2+y}} \right.$ 
  $⇔\left \{ {{6+5y=6} \atop {x=2+y}} \right.$ 
  $⇔\left \{ {{5y=0} \atop {x=2+y}} \right.$ 
  $⇔\left \{ {{y=0} \atop {x=2+y}} \right.$ 
  $⇔\left \{ {{y=0} \atop {x=2}} \right.$ 

  Vậy hệ phương trình có nghiệm $x=2;y=0$

   

  0
  2021-04-15T00:50:22+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo giải hệ phương trình bằng phương pháp thế các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )