Giải giúp mình với, nghĩ đau đầu quá @.@ Cho ví dụ và tính số mol, khối lượng mol, khối lượng chất của muối ngậm nước. Từ đó rút ra công thức tính

Question

Giải giúp mình với, nghĩ đau đầu quá @.@
Cho ví dụ và tính số mol, khối lượng mol, khối lượng chất của muối ngậm nước. Từ đó rút ra công thức tính

in progress 0
Mộc Miên 1 year 2020-12-08T06:27:07+00:00 3 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-08T06:29:01+00:00

  Số mol của muối ngậm nước bằng số mol của muối khan tương ứng. $n_{CuSO_4.5H_2O}= n_{CuSO_4}$ 

  Số mol nước trong muối ngậm nước bằng x lần mol của muối ngậm nước chứa x phân tử nước.

  lần số mol nước.

  $n_{H_2O}= x.n_{CuSO_4.xH_2O}$ 

  (vì ta có phương trình $CuSO_4.5H_2O \buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow CuSO_4+ 5H_2O \uparrow$

  Khối lượng mol muối ngậm nước bằng tổng khối lượng mol muối khan và khối lượng mol của x phân tử nước. 

  $M_{CuSO_4.5H_2O}= 160+18.5= 250$

  Khối lượng muối ngậm nước bằng khối lượng muối khan + khối lượng nước; hoặc $m= n.M$

  0
  2020-12-08T06:29:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   VD; Số mol 19,6g CuSO4.5H2O = 19,6/196=0,1(mol)

  =>n CuSO4=1/5n CuSO4.5H2O=0,02(mol)

  =>m CuSO4=0,02.160=3,2(g)

  n H2O=5n CuSO4.5H2O=0,5(mol)

  m H2O=0,5.18=9(g)

  Công thức

  m=M.n (trong đó : m là khối lượng

  M là KL mol

  n là mol)

  n muối =1/a n muối.aH2O

  n H2O=(a) n muối .aH2O

  0
  2020-12-08T06:29:16+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo muối ngậm nước các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )