giải giúp mình với mọi người

Question

giải giúp mình với mọi người
giai-giup-minh-voi-moi-nguoi

in progress 0
Thu Hương 10 months 2021-04-20T11:46:29+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T11:47:50+00:00

  Gọi  ƯCLN của 3n+2; 2n+1 là d

  \(→\begin{cases}3n+2\vdots d\\2n+1\vdots d\end{cases}\\→\begin{cases}6n+4\vdots d\\6n+3\vdots d\end{cases}\\→6n+4-6n-3\vdots d\\→1\vdots d\\→d=1\)

  \(→\) Phân số tối giản với mọi n

   

  0
  2021-04-20T11:48:22+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  $\rm Gọi \ ƯCLN(3n+2 \ ; \ 2n+1)=d \\ \to \begin{cases} 3n+2 \ \vdots \ d \\ 2n+1 \ \vdots \ d \end{cases} \to \begin{cases} 6n+4 \ \vdots \ d \\ 6n+3 \ \vdots \ d \end{cases} \\ \to 6n+4-(6n+3) \ \vdots \ d  \\ \to 1 \ \vdots \ d  \\ \to d=1 \\ Vậy \ \dfrac{3n+2}{2n+1} \ tối \ giản \ với \ mọi \ n $

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )