giải giúp mình nha mình cần gấp

Question

giải giúp mình nha mình cần gấp
giai-giup-minh-nha-minh-can-gap

in progress 0
Thiên Hương 10 months 2021-04-23T11:24:28+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T11:25:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:
  a)

  7/8=7×5/8×5=35/40
  3/5=3×8/5×8=24/40
  Ta có:35/40 và 24/40
  b)

  6/7=6×3/7×3=18/21
  1/3=1×7/3×7=7/21
  Ta có:28/21 và 7/21
  c)
  1/5=1×5/5×5=5/25
  Ta có:9/25 và 5/25

   

  0
  2021-04-23T11:25:49+00:00

  7/8 và 3/5

  Ta có:     7/8 = 35/40  ( cùng nhân với mẫu số ps thứ 2 )

                 3/5 = 24/40   ( cùng nhân với mẫu ps thứ 1 )

  ————-

  6/7 và 1/3

  Ta có:     6/7 = 18/21   ( cùng nhân với 3 )

                 1/3 = 7/21     ( cùng nhân với 7 )

  ————-

  9/25 và 1/5

  Ta lấy 25 làm mẫu số chung của 2 ps. Vậy ta có:    

                9/25 giữ nguyên

                  1/5 = 5/25

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )