Giải giúp mình Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH chia cạnh huyền thành 2 đoạn thẳng có độ dài 9cm và 16cm tính độ dài cạnh còn lại và các góc

Question

Giải giúp mình
Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH chia cạnh huyền thành 2 đoạn thẳng có độ dài 9cm và 16cm tính độ dài cạnh còn lại và các góc ABC. Tính độ dài đường trung tuyến AM và diện tích tam giác AHM
giai-giup-minh-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-chia-canh-huyen-thanh-2-doan-thang-co-d

in progress 0
bonexptip 9 months 2021-04-23T19:17:43+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T19:19:31+00:00

  Đáp án:

  Ta chứng minh được:

  $\begin{array}{l}
  \Delta ABH \sim \Delta CBA\left( {g – g} \right)\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{AB}}{{BC}} = \dfrac{{BH}}{{AB}}\\
   \Leftrightarrow A{B^2} = BH.BC = 9.\left( {9 + 16} \right)\\
   \Leftrightarrow A{B^2} = 9.25 = 225\\
   \Leftrightarrow AB = 15\left( {cm} \right)\\
   \Leftrightarrow AC = \sqrt {B{C^2} – A{B^2}} \\
   = \sqrt {{{25}^2} – {{15}^2}} \\
   = 20\\
  Do:BM = CM = AM\\
   = \dfrac{1}{2}BC = \dfrac{1}{2}.25 = 12,5\left( {cm} \right)\\
  HM = BM – BH = 12,5 – 9 = 3,5\left( {cm} \right)\\
  {S_{ABC}} = \dfrac{1}{2}.AH.BC = \dfrac{1}{2}.AB.AC\\
   \Leftrightarrow AH = \dfrac{{15.20}}{{25}} = 12\\
   \Leftrightarrow {S_{AHM}} = \dfrac{1}{2}.AH.HM = \dfrac{1}{2}.12.3,5 = 21\left( {c{m^2}} \right)
  \end{array}$

  giai-giup-minh-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-duong-cao-ah-chia-canh-huyen-thanh-2-doan-thang-co-d

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )