Giải giúp mình bài này với!!

Question

Giải giúp mình bài này với!!
giai-giup-minh-bai-nay-voi

0
Doris 1 year 2020-10-13T18:58:44+00:00 0 Answers 34 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )