Giải giúp mình bài này

Question

Giải giúp mình bài này
giai-giup-minh-bai-nay

in progress 0
Verity 1 year 2020-11-29T06:35:23+00:00 1 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T06:36:42+00:00

  Đáp án:

  \(A = \dfrac{{27}}{5}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  A = 2 + 2.2 – \dfrac{3}{5} = \dfrac{{27}}{5}\\
  B = \sqrt {\left( {13 – 12} \right)\left( {13 + 12} \right)}  + \sqrt {\left( {17 – 8} \right)\left( {17 + 8} \right)}  + \sqrt {\left( {313 – 312} \right)\left( {313 + 312} \right)} \\
   = \sqrt {25}  + \sqrt {9.25}  + \sqrt {1.625} \\
   = 5 + 3.5 + 25 = 45\\
  C = \sqrt {\dfrac{{144}}{{25}}}  + {2^2}.7 + \sqrt {\dfrac{2}{5}.\dfrac{{32}}{5}} \\
   = \dfrac{{12}}{{25}} + 28 + \dfrac{8}{5}\\
   = \dfrac{{752}}{{25}}\\
  D = 2 – \sqrt 3  – \left( { – \left( {\sqrt 3  – 3} \right)} \right)\left( {do:2 > \sqrt 3 ;\sqrt 3  < 3} \right)\\
   = 2 – \sqrt 3  + \sqrt 3  – 3 =  – 1\\
  E = 9 – 4.5 + 36.18\\
   = 677
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )