Giải giúp mình bài 6 vs ạ

Question

Giải giúp mình bài 6 vs ạ
giai-giup-minh-bai-6-vs-a

in progress 0
Nem 10 months 2021-04-18T14:09:24+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-18T14:10:50+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có $(A, 2)\cap (B, 3)=C, D$

  $\to AC=AD=2, BC=BD=3$

  b.Ta có $F\in (A, 2)\to AF=2\to FB=AB-AF=2\to AF=FB$

  c.Ta có $E\in (B, 3)\to BE=3\to AE=AB-BE=1, FE=BE-BF=1$

  $\to AE=FE=\dfrac12AF(=1)$

  $\to E$ là trung điểm $AF$ 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )