Giải giúp mình bài 2 với ạ, mình cảm ơn

Question

Giải giúp mình bài 2 với ạ, mình cảm ơn
giai-giup-minh-bai-2-voi-a-minh-cam-on

in progress 0
Sapo 1 year 2020-10-22T12:27:19+00:00 1 Answers 58 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T12:28:22+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  x – 2\sqrt x  \ne 0\\
  \sqrt x  – 2 \ne 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ge 0\\
  \sqrt x \left( {\sqrt x  – 2} \right) \ne 0\\
  \sqrt x  – 2 \ne 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x > 0\\
  x \ne 4
  \end{array} \right.\\
  A = \left( {\dfrac{{\sqrt x  + 1}}{{x – 2\sqrt x }} – \dfrac{1}{{\sqrt x  – 2}}} \right).\left( {x – 3\sqrt x  + 2} \right)\\
   = \left( {\dfrac{{\sqrt x  + 1 – \sqrt x }}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 2} \right)}}} \right).\left( {\sqrt x  – 1} \right)\left( {\sqrt x  – 2} \right)\\
   = \dfrac{1}{{\sqrt x \left( {\sqrt x  – 2} \right)}}.\left( {\sqrt x  – 1} \right)\left( {\sqrt x  – 2} \right)\\
   = \dfrac{{\sqrt x  – 1}}{{\sqrt x }}\\
  b)A < \dfrac{1}{2}\\
   \Rightarrow \dfrac{{\sqrt x  – 1}}{{\sqrt x }} < \dfrac{1}{2}\\
   \Rightarrow \dfrac{{\sqrt x  – 1}}{{\sqrt x }} – \dfrac{1}{2} < 0\\
   \Rightarrow \dfrac{{2\sqrt x  – 2 – \sqrt x }}{{2\sqrt x }} < 0\\
   \Rightarrow \sqrt x  – 2 < 0\left( {do:\sqrt x  > 0} \right)\\
   \Rightarrow \sqrt x  < 2\\
   \Rightarrow x < 4\\
  Vay\,0 < x < 4\\
  c)A = \dfrac{{\sqrt x  – 1}}{{\sqrt x }} = 1 – \dfrac{1}{{\sqrt x }}\\
  A \in Z\\
   \Rightarrow \dfrac{1}{{\sqrt x }} \in Z\\
   \Rightarrow \sqrt x  = 1\left( {do:\sqrt x  > 0} \right)\\
   \Rightarrow x = 1\left( {tmdk} \right)\\
  Vay\,x = 1
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )