Giải giúp mình 1 câu này th 3cotx^2 -2 căn3 tanx+3 =0

Question

Giải giúp mình 1 câu này th
3cotx^2 -2 căn3 tanx+3 =0

0
Amity 1 year 2020-11-04T09:40:25+00:00 0 Answers 38 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )