Giải giúp mik bài này ai trả lời nhanh nhất chính xác nhất mik vote 5 sao và vẽ hộ mik cái hình nhé

Question

Giải giúp mik bài này ai trả lời nhanh nhất chính xác nhất mik vote 5 sao và vẽ hộ mik cái hình nhé
giai-giup-mik-bai-nay-ai-tra-loi-nhanh-nhat-chinh-ac-nhat-mik-vote-5-sao-va-ve-ho-mik-cai-hinh-n

in progress 0
King 9 months 2020-11-01T18:27:06+00:00 1 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T18:28:08+00:00

  Gọi $I = AM\cap EF$

  Ta có:

  $MA//NB//OC \, (\perp EF)$

  Áp dụng định lý $Thales$ ta được:

  $+) \quad \dfrac{IC}{IB} = \dfrac{IO}{IN}$

  $\Rightarrow \dfrac{IC}{BC} = \dfrac{IO}{ON}$ $(1)$

  $+) \quad \dfrac{IC}{IA} = \dfrac{IO}{IM}$

  $\Rightarrow \dfrac{IC}{AC} = \dfrac{IO}{OM}$ $(2)$

  $(1)(2) \Rightarrow \dfrac{BC}{AC} = \dfrac{ON}{OM}$

  mà $OM = ON = R$

  nên $\dfrac{BC}{AC} = 1$

  $\Rightarrow BC = AC$

  Ta lại có:

  $OC\perp EF$

  $\Rightarrow EC = CF = \dfrac{1}{2}EF$

  $\Rightarrow EC – BC = CF – AC$

  $\Rightarrow BE = AF$

  $\Rightarrow BE + AB = AF + AB$

  $\Rightarrow AE = BF$

  giai-giup-mik-bai-nay-ai-tra-loi-nhanh-nhat-chinh-ac-nhat-mik-vote-5-sao-va-ve-ho-mik-cai-hinh-n

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )