giải giúp em với ạ, ra giấy càng tốt Thanks trước

Question

giải giúp em với ạ, ra giấy càng tốt
Thanks trước
giai-giup-em-voi-a-ra-giay-cang-tot-thanks-truoc

in progress 0
Philomena 11 months 2020-11-28T21:14:15+00:00 2 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-28T21:15:19+00:00

  `|1/2 – x|=3/4`

  \(↔\left[ \begin{array}{l}\dfrac{1}{2}-x=\dfrac{3}{4}\\\dfrac{1}{2}-x=-\dfrac{3}{4}\end{array} \right.\)

  \(↔\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{2}-\dfrac{3}{4}\\x=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{4}\end{array} \right.\)

  \(↔\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{1}{4}\\x=\dfrac{5}{4}\end{array} \right.\)

  Vậy `x={-1/4 , 5/4}`

   

  0
  2020-11-28T21:15:21+00:00

  $|\dfrac{1}{2}-x|=$ $\dfrac{3}{4}$

  ${=>}$ \(\left[ \begin{array}{l}1/2-x=3/4\\1/2-x=-3/4\end{array} \right.\)

  ${*,}$ $\dfrac{1}{2}-x=$ $\dfrac{3}{4}$

              ${x=}$ $\dfrac{1}{2}-$ $\dfrac{3}{4}$

              ${x=}$ $-\dfrac{1}{4}$

  ${*,}$ $\dfrac{1}{2}-x=$ $-\dfrac{3}{4}$

           ${x=}$ $\dfrac{1}{2}-$ $(-\dfrac{3}{4})$

           ${x=}$ $\dfrac{5}{4}$

   Vậy ${x}$ ∈ {$-\dfrac{1}{4};$ $\dfrac{5}{4}$}

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )