giải giúp em mk a) Điền dấu < : > vào chỗ chấm cho thích hợp ? – Độ dài đoạn thẳng AB … 1dm. – Độ dài đoạn thẳng CD … 1dm.

Question

giải giúp em mk
a) Điền dấu < : > vào chỗ chấm cho thích hợp ?
– Độ dài đoạn thẳng AB … 1dm.
– Độ dài đoạn thẳng CD … 1dm.
giai-giup-em-mk-a-dien-dau-vao-cho-cham-cho-thich-hop-do-dai-doan-thang-ab-1dm-do-dai-doan-thang

in progress 0
Neala 1 year 2020-11-11T13:13:35+00:00 2 Answers 62 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-11T13:14:50+00:00

  Đáp án:

   – Độ dài đoạn thẳng AB > 1dm.

   – Độ dài đoạn thẳng CD < 1dm.

  0
  2020-11-11T13:15:09+00:00

  a) Điền dấu < : > vào chỗ chấm cho thích hợp ?

  – Độ dài đoạn thẳng AB > 1dm.

  – Độ dài đoạn thẳng CD < 1dm.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )