Giải giúp em câu số 3 ạ

Question

Giải giúp em câu số 3 ạ
giai-giup-em-cau-so-3-a

in progress 0
Ladonna 2 years 2020-10-18T10:07:30+00:00 2 Answers 87 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T10:08:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A

  0
  2020-10-18T10:08:49+00:00

  Đáp án:

  $A. \, \dfrac{1}{6}abc$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $AB;AC;AD$ đôi một vuông góc:

  $\Rightarrow \begin{cases}AB\perp AC\\AB\perp AD\\AC\perp AD\end{cases}$

  $\Rightarrow AD\perp (ABC)$

  $\Rightarrow V_{D.ABC} = \dfrac{1}{3}S_{ABC}.AD = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}AB.AC.AD = \dfrac{abc}{6}$

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )