Giải giúp em bài toán sau ạ E cảm ơn

Question

Giải giúp em bài toán sau ạ
E cảm ơn
giai-giup-em-bai-toan-sau-a-e-cam-on

0
Kiệt Gia 1 year 2020-11-12T20:59:38+00:00 0 Answers 27 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )