Giải giúp em bài này ạ Em cảm ơn

Question

Giải giúp em bài này ạ
Em cảm ơn
giai-giup-em-bai-nay-a-em-cam-on

in progress 0
Khải Quang 8 tháng 2020-10-16T22:22:50+00:00 2 Answers 91 views 0

Answers ( )

 1. $Ax//By→\widehat{A}+\widehat{B_1}=180^\circ→\widehat{B_1}=180^\circ-110^\circ=70^\circ$

  $Cz//By→\widehat{C}+\widehat{B_2}=180^\circ→\widehat{B_2}=180^\circ-105^\circ=75^\circ$

  $→\widehat{ABC}=70^\circ+75^\circ=145^\circ$

 2. Ta có : Ax // By ⇒ xAb + B1 = 180 độ ( 2 góc trong cùng phía bù nhau )

                          ⇒ 110 + B1 =180

                          ⇒ B1 = 70 độ

            By // Cz ⇒ B2 + BCz = 180 độ

                          ⇒ B2 + 105 = 180

                          ⇒ B2 =75

  Ta lại có B1 + B2 = ABC

  ⇒ ABC = 70 + 75 = 145 độ

         

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )