giải giúp e từng bước với ạ

Question

giải giúp e từng bước với ạ
giai-giup-e-tung-buoc-voi-a

in progress 0
Dulcie 1 year 2020-11-27T08:51:47+00:00 1 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T08:53:14+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  e)\left( {\cos \dfrac{x}{2} – 1} \right)\left( {5\sin 2x + 4} \right) = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \cos \dfrac{x}{2} – 1 = 0\\
  5\sin 2x + 4 = 0
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \cos \dfrac{x}{2} = 1\\
  \sin 2x =  – \dfrac{4}{5}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \dfrac{x}{2} = k2\pi \\
  2x = \arcsin \left( { – \dfrac{4}{5}} \right) + k2\pi \\
  2x = \pi  – \arcsin \left( { – \dfrac{4}{5}} \right) + k2\pi 
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = k4\pi \\
  x = \dfrac{1}{2}\arcsin \left( { – \dfrac{4}{5}} \right) + k\pi \\
  x = \dfrac{\pi }{2} – \dfrac{1}{2}\arcsin \left( { – \dfrac{4}{5}} \right) + k\pi 
  \end{array} \right.\\
  a)sin\left( {2x – \dfrac{\pi }{4}} \right).\left( {2\sin 3x + 1} \right) = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  \sin \left( {2x – \dfrac{\pi }{4}} \right) = 0\\
  \sin 3x =  – \dfrac{1}{2}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x – \dfrac{\pi }{4} = k\pi \\
  3x = \dfrac{{ – \pi }}{6} + k2\pi \\
  3x = \dfrac{{7\pi }}{6} + k2\pi 
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = \dfrac{\pi }{8} + \dfrac{{k\pi }}{2}\\
  x = \dfrac{{ – \pi }}{{18}} + k\pi \\
  x = \dfrac{{7\pi }}{{18}} + k\pi 
  \end{array} \right.
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )