Giải giúp e câu 21 và 22

Question

Giải giúp e câu 21 và 22
giai-giup-e-cau-21-va-22

in progress 0
Tryphena 9 months 2021-04-25T19:19:49+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-25T19:21:15+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  21)\quad B.\ a + b + c = 8\\
  22)\quad D.\ 30^\circ
  \end{array}\) 

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  21)\\
  \quad d: \begin{cases}x = 1+t\\y = 2t\\z = 2+2t\end{cases}\quad (t\in\Bbb R)\\
  \text{Ta có:}\\
  M\in d\Rightarrow M(1+t;2t;2+2t)\\
  \text{Ta lại có:}\\
  \quad d(M;Oxz) = 2\\
  \Leftrightarrow |y_M| = 2\\
  \Leftrightarrow |2t| = 2\\
  \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}t = 1\\t = -1\end{array}\right.\\
  \Rightarrow \left[\begin{array}{l}M(2;2;4)\quad (nhận)\\M(0;-2;0)\quad (loại)\end{array}\right.\\
  \Rightarrow \begin{cases}a = 2\\b = 2\\c = 4\end{cases}\\
  \Rightarrow a + b + c = 8\\
  22)\\
  \text{Ta có:}\\
  \overrightarrow{u_1} = (0;-1;-1)\ \text{là VTCP của $d_1$}\\
  \overrightarrow{u_2} = (1;1;2)\ \text{là VTCP của $d_2$}\\
  \text{Ta được:}\\
  \quad \cos(d_1;d_2) = \left|\cos\left(\overrightarrow{u_1};\overrightarrow{u_2}\right)\right|\\
  \Leftrightarrow \cos(d_1;d_2) =\dfrac{\left|\overrightarrow{u_1}.\overrightarrow{u_2}\right|}{\left|\overrightarrow{u_1}\right|.\left|\overrightarrow{u_2}\right|}\\
  \Leftrightarrow \cos(d_1;d_2) =\dfrac{\left|0.1 + (-1).1 + (-1).2\right|}{\sqrt{0^2 + (-1)^2 + (-1)^2}.\sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2}}\\
  \Leftrightarrow \cos(d_1;d_2) =\dfrac{3}{\sqrt2.\sqrt6}\\
  \Leftrightarrow \cos(d_1;d_2) =\dfrac{\sqrt3}{2}\\
  \Rightarrow (d_1;d_2) = 30^\circ
  \end{array}\) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )