Giải giúp cháu câu này vs ạ

Question

Giải giúp cháu câu này vs ạ
giai-giup-chau-cau-nay-vs-a

in progress 0
Maris 8 tháng 2020-10-18T06:26:27+00:00 2 Answers 69 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `1/4.`$\sqrt[3]{64a^6}$ +`1/{2a}.` $\sqrt[3]{a^3}$  `(a\ne 0)`

   `=1/4.`$\sqrt[3]{(4a^2)^3}$ +`1/{2a}.` $\sqrt[3]{a^3}$  `(a\ne 0)`

  `=1/4.` `4a^2+1/{2a}.a`

  `={4a^2}/4.+a/{2a}`

  `=a^2+1/2`

  `={2a^2}/2+1/2`

  `={2a^2+1}/2`.

 2. $\frac{1}{4}$ $\sqrt[3]{64a^{6}}$ + $\frac{1}{2a}$ $\sqrt[3]{a³}$ $(a$ $\neq$ $0)$

  $=$ $\frac{1}{4}$ $\sqrt[3]{(4a²)^{3}}$ + $\frac{1}{2a}$ $\sqrt[3]{a³}$

  $=$ $\frac{1}{4}$. $4a²$ + $\frac{1}{2a}$. $a$
  $=a²+$ $\frac{1}{2}$

  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )