giải giùm mình với.. Mình cần gấp…

Question

giải giùm mình với.. Mình cần gấp…
giai-gium-minh-voi-minh-can-gap

in progress 0
Dâu 9 months 2020-10-30T17:21:51+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T17:23:00+00:00

  Đáp án:

   1) căn (4-căn 15)^2  + căn (căn 15-2)^2
          = trị tuyệt đối của 4-căn 15  + trị tuyệt đối của căn 15-2
          = 4-căn 15 + (căn 15-2)

          = 4-căn 15 + căn 15-2
          =2 

  0
  2020-10-30T17:23:14+00:00

  `a)`

  `\sqrt{(4-\sqrt{15})^2}+\sqrt{(\sqrt{15}-2)^2}`

  `=|4-\sqrt{15}|+|\sqrt{15}-2|`

  `=4-\sqrt{15}+\sqrt{15}-2`

  `=4-2`

  `=2`

  `b)`

  `(6+\sqrt{6})/\sqrt{6}*\sqrt{(a-\sqrt{6})^2}`

  `=((6+\sqrt{6})\sqrt{6})/\sqrt{6^2}*|a-\sqrt{6}|`

  `=(6\sqrt{6}+6)/6*|a-\sqrt{6}|`

  `=(6(\sqrt{6}+1))/6*|a-\sqrt{6}|`

  `=(\sqrt{6}+1)*|a-\sqrt{6}|`

  `c)`

  `ĐKXĐ:` `x` `ne 4`

  `(x-4\sqrt{x}+4)/(\sqrt{x}-2)-(x-4)/(\sqrt{x}+2)`

  `=((\sqrt{x})^2-2*2\sqrt{x}+2^2)/(\sqrt{x}-2)-(x-4)/(\sqrt{x}+2)`

  `=(\sqrt{x}-2)^2/(\sqrt{x}-2)-(x-4)/(\sqrt{x}+2)`

  `=\sqrt{x}-2-(x-4)/(\sqrt{x}+2)`

  `=\sqrt{x]-2-((x-4)(\sqrt{x]-2))/((\sqrt[x]+2)(\sqrt[x]-2)`

  `=\sqrt{x}-2-((x-4)(\sqrt{x}-2))/((\sqrt{x})^2-4)`

  `=\sqrt{x}-2-((x-4)(\sqrt{x}-2))/(x-4)`

  `=\sqrt{x}-2-\sqrt{x}+2=0`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )