Giải giùm mìn với mn ơi

Question

Giải giùm mìn với mn ơi
giai-gium-min-voi-mn-oi

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2020-11-22T09:26:42+00:00 1 Answers 30 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T09:27:49+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  a,\\
  DKXD:\,\,\,\left\{ \begin{array}{l}
  x \ne 0\\
  x \ne  \pm 2\\
  x \ne 3
  \end{array} \right.\\
  A = \left( {\dfrac{{2 + x}}{{2 – x}} – \dfrac{{4{x^2}}}{{{x^2} – 4}} – \dfrac{{2 – x}}{{2 + x}}} \right):\left( {\dfrac{{{x^2} – 3x}}{{2{x^2} – {x^3}}}} \right)\\
   = \left( { – \dfrac{{x + 2}}{{x – 2}} – \dfrac{{4{x^2}}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}} + \dfrac{{x – 2}}{{x + 2}}} \right):\dfrac{{x\left( {x – 3} \right)}}{{{x^2}\left( {2 – x} \right)}}\\
   = \dfrac{{ – {{\left( {x + 2} \right)}^2} – 4{x^2} + {{\left( {x – 2} \right)}^2}}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}:\dfrac{{x – 3}}{{x\left( {2 – x} \right)}}\\
   = \dfrac{{ – \left( {{x^2} + 4x + 4} \right) – 4{x^2} + \left( {{x^2} – 4x + 4} \right)}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}:\dfrac{{x – 3}}{{x\left( {2 – x} \right)}}\\
   = \dfrac{{ – 4{x^2} – 8x}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}.\dfrac{{x\left( {2 – x} \right)}}{{x – 3}}\\
   = \dfrac{{ – 4x\left( {x + 2} \right)}}{{\left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}.\dfrac{{x\left( {2 – x} \right)}}{{x – 3}}\\
   = \dfrac{{4{x^2}}}{{x – 3}}\\
  b,\\
  A > 0 \Leftrightarrow \dfrac{{4{x^2}}}{{x – 3}} > 0 \Leftrightarrow x – 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3\\
  c,\\
  \left| {x – 7} \right| = 4 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 7 = 4\\
  x – 7 =  – 4
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 11\\
  x = 3
  \end{array} \right.\\
  x \ne 3 \Rightarrow x = 11\\
  A = \dfrac{{4{x^2}}}{{x – 3}} = \dfrac{{{{4.11}^2}}}{{11 – 3}} = \dfrac{{121}}{2}
  \end{array}\) 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )