giải giùm m cau a ………………………………………………………………….

Question

giải giùm m cau a ………………………………………………………………….

giai-gium-m-cau-a

in progress 0
Calantha 1 year 2020-10-19T00:36:21+00:00 1 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-19T00:37:29+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  A = \left\{ {x \in R/\dfrac{{x + 2}}{{x + 5}} \le 0} \right\}\\
  \dfrac{{x + 2}}{{x + 5}} \le 0\\
   \Rightarrow  – 5 < x \le  – 2\\
  Do:x \in R\\
   \Rightarrow A = \left\{ { – 4; – 3; – 2} \right\}\\
  B = \left\{ {x \in R/\left( {3x + 2} \right)\left( {x – 1} \right) > 0} \right\}\\
  \left( {3x + 2} \right)\left( {x – 1} \right) > 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x > 1\\
  x <  – \dfrac{2}{3}
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow B = R/\left\{ 0 \right\}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )