Giải dùm mình bài này: (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3

Question

Giải dùm mình bài này: (a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3

in progress 0
niczorrrr 9 months 2021-05-07T02:53:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T02:54:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `(a+b)^3=(a+b)^2 .(a+b)=(a^2+2ab+b^2)(a+b)`

  `=a^3+a^2 b+2a^2 b+2b^2 a+b^3+b^2 a`

  `=a^3+(a^2 b+2a^2b)+(2b^2a+b^2a)+b^3`

  `=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3`

  `=>(a+b)^3 =a^3+3a^2b+3ab^2+b^3`

  0
  2021-05-07T02:55:04+00:00

  Đáp án:

  (đpcm) 

  Giải thích các bước giải:

  VT : `(a+b)^3=(a+b).(a+b)^2`

  `=(a+b).(a^2+2ab+b^2)`

  `=a^3+2a^2b+ab^2+a^2b+2ab^2+b^3`

  `=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3` = VP

  Vậy `(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )