giải dùm mình 4 câu ni với ạ

Question

giải dùm mình 4 câu ni với ạ
giai-dum-minh-4-cau-ni-voi-a

in progress 0
Doris 9 months 2020-11-01T13:24:42+00:00 2 Answers 52 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T13:25:48+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  f,\\
  \cos \left( {2x + 15^\circ } \right) = \dfrac{{\sqrt 2 }}{2}\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x + 15^\circ  = 45^\circ  + k.360^\circ \\
  2x + 15^\circ  =  – 45^\circ  + k.360^\circ 
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  2x = 30^\circ  + k.360^\circ \\
  2x =  – 60^\circ  + k.360^\circ 
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 15^\circ  + k.180^\circ \\
  x =  – 30^\circ  + k.180^\circ 
  \end{array} \right.\\
  m,\\
  \cos \left( {4x + \dfrac{\pi }{3}} \right) =  – 1\\
   \Leftrightarrow 4x + \dfrac{\pi }{3} = \pi  + k.2\pi \\
   \Leftrightarrow 4x = \dfrac{{2\pi }}{3} + k2\pi \\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{\pi }{6} + \dfrac{{k\pi }}{2}\\
  i,\\
  \tan x =  – \sqrt 3 \\
   \Leftrightarrow x =  – \dfrac{\pi }{3} + k\pi \\
  j,\\
  \tan \left( {4x + \dfrac{{2\pi }}{3}} \right) = \tan \left( {2x – \dfrac{\pi }{6}} \right)\\
   \Leftrightarrow 4x + \dfrac{{2\pi }}{3} = 2x – \dfrac{\pi }{6} + k\pi \\
   \Leftrightarrow 2x =  – \dfrac{{5\pi }}{6} + k\pi \\
   \Leftrightarrow x =  – \dfrac{{5\pi }}{{12}} + \dfrac{{k\pi }}{2}
  \end{array}\)

  0
  2020-11-01T13:25:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  giai-dum-minh-4-cau-ni-voi-a

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )