Giải dùm mik. Mik sắp ik học r Nhanh lên ạ

Question

Giải dùm mik. Mik sắp ik học r
Nhanh lên ạ
giai-dum-mik-mik-sap-ik-hoc-r-nhanh-len-a

in progress 0
Jezebel 9 months 2020-10-29T15:52:57+00:00 1 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-29T15:54:14+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  P = {\left( {a + 1} \right)^2} + {\left( {b + 1} \right)^2} + {\left( {c + 1} \right)^2} + 2.\left( {ab + ac + bc} \right)\\
   = \left( {{a^2} + 2a + 1} \right) + \left( {{b^2} + 2b + 1} \right) + \left( {{c^2} + 2c + 1} \right) + 2.\left( {ab + ac + bc} \right)\\
   = \left( {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \right) + 2.\left( {ab + bc + ca} \right) + 2.\left( {a + b + c} \right) + 1\\
  Q = {\left( {a + b + c + 1} \right)^2}\\
   = {\left[ {\left( {a + b} \right) + \left( {c + 1} \right)} \right]^2}\\
   = {\left( {a + b} \right)^2} + 2.\left( {a + b} \right).\left( {c + 1} \right) + {\left( {c + 1} \right)^2}\\
   = \left( {{a^2} + 2ab + {b^2}} \right) + 2\left( {ac + a + bc + b} \right) + \left( {{c^2} + 2c + 1} \right)\\
   = \left( {{a^2} + {b^2} + {c^2}} \right) + 2.\left( {ab + bc + ca} \right) + 2.\left( {a + b + c} \right) + 1\\
   \Rightarrow P – Q = 2
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )