giai cho mk bai 5.3 sbt lop7 trang 109 voi

Question

giai cho mk bai 5.3 sbt lop7 trang 109 voi

in progress 0
Khoii Minh 8 tháng 2020-10-24T20:31:08+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

  1. các câu trong bài này là đúng

  2. Câu a,b đều đúng

    a,Nếu đường thẳng a ⊥ b và b⊥c thì 2 đường thẳng a//b

    b,Nếu a⊥c và a//b thì b ⊥c

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )