giải cho mik bài ni vs

Question

giải cho mik bài ni vs
giai-cho-mik-bai-ni-vs

in progress 0
Helga 8 tháng 2020-11-01T17:10:16+00:00 1 Answers 51 views 0

Answers ( )

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )